Bouwkundige tekeningen

Voor het realiseren van een bouwwerk of het aanbrengen van wijzigingen aan een bouwwerk zijn bouwkundige tekeningen nodig. Niet enkel voor het uitvoeren van de werkzaamheden, maar ook voor het verkrijgen van de vergunningen.

Er zijn een aantal vergunning die verleend moeten worden alvorens je kan aanvangen met de bouw. Zo is het bijvoorbeeld nodig om een bouwaanvraag te doen, een gebruiksaanvraag (voor de brandveiligheidstoets door gemeente / brandweer) en een eventuele bestemmingsplanwijziging.

Uit laten tekeningen van bouwkundige tekeningen

Normaliter wordt er voor gekozen om een bouwkundig tekenbureau of een architectenbureau de bouwkundige tekeningen te laten uittekenen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een website als bouwkundigtekenaar.net. Hier kan je een aanvraag doen voor het tekenwerk. Normaliter krijg je naast de details en plattegronden ook nog constructieve en installatietechnische tekeningen van respectievelijk de constructeur en installatiebedrijf of -adviseur. Dit hangt natuurlijk wel af van de grootte en omvang van het (bouw)werk.

Tekeningen zijn tevens te onderscheiding in ontwikkelingsfasen:

 • Schetsontwerp (SO)
 • Voorlopig ontwerp (VO)
 • Definitief ontwerp (DO)
 • Bestektekeningen (Definitieve tekeningen voor bouw)
 • Werktekeningen (Definitieve werktekeningen)

Er zijn o.a. de volgende tekeningen te onderscheiding tijdens bouwprojecten:

 • Bestektekening
 • Bouwkundige details
 • Constructieve tekeningen en details
 • Installatietekeningen
 • Kozijntekeningen
 • Situatietekening
 • Tekeningen van bestaande toestand
 • Tekeningen t.b.v. sloopaanvraag
 • Tekeningen t.b.v. gebruiksvergunning aanvraag
 • Verkoop- en verhuurtekeningen
 • Werktekening