Bouwmethodes

Een gebouw kan op verschillende manieren worden gebouwd dit is afhankelijk van een aantal factoren. Hieronder worden er een paar genoemd:

  • Het ontwerp van het gebouw de vorm
  • Locatie
  • Planning, waarbij vooral het weer een bepalende factor is het verschil tussen zomer en winter
  • Ervaring, als een bepaalde bouwmethode veel word gebruikt gaat men niet snel een andere gebruiken
  • Beschikbare materialen
  • Seriematige bouw, als er veel dezelfde huizen worden gebouwd gebruikt men andere bouwmethodes
  • Regelgeving, bijvoorbeeld voor de opslag van ontvlambare stoffen kan er een andere bouwmethode gekozen worden dan voor bijvoorbeeld een woning

Aan de hand van deze factoren wordt er dus een bouwmethode gekozen daarvan zijn er verschillende, maar zijn op te delen in 2 hoofdgroepen: