Bouwproces

Een bouwproces is een bepaalde volgorde van activiteiten die bij elk bouwproject worden doorlopen.

 1. Initiatieffase (Het idee is bedacht en haalbaarheid van het idee wordt bekeken)
  • Programma van Eisen
 2. Ontwerpfase (Het idee word vormgegeven en uitgewerkt in tekeningen en documenten zodat het project straks te bouwen is)
  • Voorlopig ontwerp
  • Definitief ontwerp
  • Bestektekeningen en berekeningen
  • Bestek
  • Werktekeningen
 3. Prijsvormingsfase
 4. Uitvoeringsfase (De planning van het bouwen vindt hier plaats, daarna word deze uitgevoerd en na het bouwen word het bouwwerk opgeleverd)
  • Werkvoorbereiding
  • Uitvoering
  • Oplevering
 5. Gebruiksfase
  • Onderhoudsplanning
 6. Sloop

bouwproces - Uitvoeringsfase
Uitvoeringsfase: De bouw word in deze fase gepland en uitgevoerd, zoals je hier ziet word er vaak verdieping per verdieping gewerkt. Dit in om te zorgen dat de constructieve elementen voldoende stevigheid hebben om de stabiliteit van het bouwwerk te waarborgen.