Elementenbouw

prefab elementBij elementenbouw worden geprefabriceerde elementen (vloeren, wanden en daken) op de bouwplaats samengevoegd. Deze bouwmethode is vooral handig als het weer een grote rol speelt omdat de elementen in de fabriek gemaakt kunnen worden onder droge en schone omstandigheden. Wel moet er gelet worden op de maatvoering, omdat de elementen goed op elkaar moeten kunnen passen.

Deze methode word ook wel prefab elementen bouw genoemd. De reden hiervoor is dat de elementen reeds in de fabriek gefabriceerd zijn, waarna er geen arbeid meer op de bouwplaats hoeft te gebeuren aan de elementen zelf. Onderdelen als bijvoorbeeld glaswerk gebeurt later, aangezien deze tijdens het transport beschadigd kunnen raken.