Fundering

funderingDe fundering is het onderdeel van het gebouw die de belastingen naar de grond overbrengt. Hierbij is niet alleen de krachtenafdracht, maar ook de stabiliteit van het gebouw een belangrijk uitgangspunt. Of je gebruik moet maken van funderingspalen en hoe lang deze moeten zijn is afhankelijk van de dragende laag. Om dit te bepalen word een sondering gedaan, dit is een bodemonderzoek waaruit blijkt hoe diep de dragende laag zit en of deze genoeg kracht heeft om het gebouw te dragen. Anders bestaat er een kans dat je nog dieper moet gaan met de funderingspalen, zodat je de krachtenafdracht kan waarborgen en er naar oplevering van het gebouw geen problemen ontstaan.

Voor een fundering zijn verschillende eisen:

 • Hij moet voldoende sterk, stabiel en stijf zijn.
 • Mag niet boven de vorstgrens aangelegd woren
 • Moet aangelegd worden op ongeroerde grond
 • Mag kleine gelijkmatige zetting vertonen
 • Mag geen vocht doorgeven naar bovenliggende constructies.
 • Moet bestand zijn tegen agressieve stoffen.

Er zijn verschillende soorten funderingen:

Funderingen op staal

 • Gemetselde fundering
 • Stampbeton fundering
 • Strokenfundering
 • Plaatfundering
 • Strokenfundering met verstijvingsrib
 • Fundering met vorstrand
 • Fundering op grondverbetering
 • Fundering op putringen
 • Fundering op pijlers of poeren
 • Fundering op staal en spaarbogen
 • Poeren- of stiepenfundering

Funderingen op palen

 • Houten palen
 • Stalen palen
 • Prefab betonpalen
 • In de grond gevormde palen

fundering